Melaflottens vänner 2

Under Melaflottens verksamhetsår är det mycket arbete som sker inför öppna hus och bokningar.

Vi behöver hjälp med detta. Vi behöver hjälp av frivilliga som kan vara med och ta hand om anläggningen och stötta föreningen vid arbetsdagar.