Covid-19

I rådande pandemi har Melaflotten tagit beslutet att ändå hålla vår verksamhet öppen hela sommaren. Detta då vi har en anläggning med stora ytor där man kan hålla avstånd, samt att vi är utomhus. 

Melaflotten prioriterar sina besökares säkerhet och trygghet. Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och riktlinjer för att förhindra smittspridning. Detta innebär att beslutet att hålla öppet kan komma att ändras under sommaren. 

Melaflotten har infört följande åtgärder vid våra öppna hus och vid enskilda bokningar:

  • Vi har infört max antal personer samtidigt på flotten, för att kunna sitta på avstånd från varandra. Flotten kommer istället att köra fler turer. 
  • Vi flyttar isär bänkar och andra sittplatser och erbjuder på så sätt möjlighet att sitta på avstånd från varandra vid vår anläggning. Vi ber er att respektera detta, och bara sitta tillsammans med personer ni vanligtvis umgås med.
  • Melaflottens funktionärer har tillgång till handdesinfektion. Däremot kan vi inte erbjuda våra besökare detta, utan vi önskar att alla våra besökare själva tar ansvar för att ta med sig sin egen handdesinfektion. Melaflotten har inget rinnande vatten, vilket gör att vi inte kan erbjuda att tvätta händerna enligt rådande rekommendation hos oss. 
  • Melaflottens funktionärer är väl medvetna om vikten att stanna hemma vid symtom, även milda förkylningssymtom. Vi önskar att våra besökare också tar ansvar för detta och stannar hemma vid symptom.
  • Vid öppet hus kommer Melaflottens funktionärer hålla räkningen på hur många personer som finns vid anläggningen. Max antal samtidigt är 50 personer inkl funktionärer. 
  • Vi ber er att vara rädda om varandra och hålla rekommenderat avstånd till varandra hos oss. 

När du tänker besöka vår anläggning vid öppna hus eller enskilda bokningar vill vi påminna om vikten av att stanna hemma, även vid  milda förkylningssymtom.